Rezultatele repartizării computerizate au fost publicate pe edu.ro

Admiterea la liceu în 2019 a ajuns azi în punctul culminant: edu.ro a publicat repartizarea computerizată în licee, în funcție de opțiunile elevilor și de media de admitere la Evaluarea Națională 2019. Rezultatele repartizării în licee le puteți găsi și pe digi24.ro.

După ce au susținut examenele din cadrul Evaluării Naționale 2019, emoțiile iau sfârșit pentru absolvenții claselor a VIII-a, care află vineri la ce liceu vor învăța în următorii patru ani.

Repartizarea computerizată pentru admiterea în licee 2019 este publicată de edu.ro la acest link: http://admitere.edu.ro/IndexHarta.aspx.

Această etapă a admiterii la liceu 2019 stabilește totodată TOPUL LICEELOR, o ierarhie în funcție de media de admitere la fiecare profil.

Situaţia locurilor şi a candidaţilor

Potrivit informaţiilor publicate de edu.ro, din totalul celor 113.565 elevi înscrişi la evaluare naţională 2019, 108.712 au fost repartizaţi.

Din 114.122 de locuri, 5.412 au rămas neocupate.

Ce rezultate au fost la Evaluarea Națională 2019

Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a s-a desfășurat în intervalul 18 – 29 iunie 2019, având ca principali piloni probele de română și de matematică.

Potrivit datelor rezultate în urma reevaluării lucrărilor contestate, numărul candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 a ajuns la 106.999, ceea ce înseamnă că, procentual, 73,2% din candidații prezenți la examenele de Evaluare Națională în 2019 au obținut medii mai mari sau egale cu 5.

La proba de Limba şi literatura română, 118.275 de candidați (80,7%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (2.011 candidați au obținut nota 10), iar la Matematică, 91.774 de candidați (62,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (2.600 de candidați au obținut nota 10).

Numărul candidaților cu media generală 10 la Evaluarea Națională a fost de 459.

Pe tranșe de medii, cele mai multe (12.459) sunt cuprinse în intervalul 7 – 7,49.

Câte contestații au fost depuse

Au fost depuse 21.509 contestații (în scădere, comparativ cu anul trecut, când au fost înregistrate 23.761 de contestații), număr ce reprezintă 7,14% din totalul lucrărilor susținute (301.279). Dintre acestea,11.043 de contestații au vizat lucrări la Limba şi literatura română, 10.151 la Matematică și 315 la Limba şi literatura maternă. În cazul a 13.141 de lucrări, notele au fost mărite, iar în cazul a 6.945 de lucrări notele au scăzut.

Elevii perfecți ai României

Emoțiile s-au terminat deja pentru 22 de elevi din București, care au media de admitere 10.00 și sunt siguri, prin urmare, că vor intra la ce liceu doresc. În acest top, al mediilor de admitere 10.00, Bucureștiului îi urmează Doljul, cu 18 copii care au obținut media 10.00, Argeș – 13 elevi cu 10.00 și Cluj – 11 elevi excepționali.

În toată țara au existat, conform numărătorii digi24.ro bazate pe rezultatele afișate de edu.ro196 de elevi cu media de admitere 10.00 (22 în București și 174 în provincie), mai mulți decât în 2018, când au fost 176.

Cum se face repartizarea computerizată pentru admiterea la licee 2019

Rata de participare la examenul de Evaluare Națională 2019 a fost de 94,2%: 146.105 candidați prezenți dintr-un total de 155.020 de elevi înscriși.

Opt elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1.

Pentru repartizarea la liceu se ține seama de rezultatele obținute la evaluarea națională 2019 și de opțiunile pe care elevii, împreună cu părinții, le-au completat în fișa de înscriere la liceu, o etapă care s-a încheiat la 7 iulie, conform calendarului de admitere la liceu 2019-2020.

Rezultatele repartizării computerizate se afișează și la liceele la care au fost admişi candidații. În acelaşi timp, în unităţile de învăţământ gimnazial vor fi afişate listele cu locurile neocupate în liceele de stat din judeţe/municipiul Bucureşti.

Ministerul Educației precizează că repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; în cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, etc.

Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste, subliniază MEN.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA=0,2 × ABS + 0,8 ×EN* unde:

MA este media de admitere
ABS este media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN* este media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

În București, 85,16% dintre candidaţii la Evaluarea Naţională au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 după rezolvarea contestaţiilor, potrivit unui centralizator al IŞMB.

Criterii de ordonare a candidaților

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și litaratură română din cadrul evaluării naționale, nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale. 

Când este o opțiune invalidă

O opțiune este considerată invalidă dacă:

  • codul opțiunii alese de candidat nu există;
  • opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o;
  • opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă.

Când rămân elevii nerepartizați la liceu

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară, organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari. De aceea se recomandă completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni, pentru ca această situație să nu apară.

Observați că nu poate exista situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat, iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.

Admiterea la liceu 2019. Ce urmează după repartizarea computerizată?

Dacă pentru marea majoritate a elevilor și părinților emoțiile se termină aici, mai urmează o etapă birocratică foarte importantă, conform calendarului de admitere 2019 – cererea de înscriere la liceu. 

Astfel, după ce elevii au aflat la ce liceu au intrat, în urma repartizarii computerizate pentru admiterea la licee 2019, urmează – obligatoriu! – etapa înscrierii la liceul respectiv.

Atenție, în lipsa acestui demers în perioada stabilită, elevul pierde locul afișat la repartizarea computerizată din 12 iulie!

Depunerea dosarelor de înscriere în unităţile de învăţământ liceal în care candidaţii au fost repartizaţi se va realiza între 15 şi 18 iulie 2019.

Acte necesare la dosarul de înscriere la liceu

  • cererea de înscriere (la liceul respectiv);
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere. Unele unități de învățământ pot cere copie legalizată după certificatul de naștere.
  • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se ridică de la școala absolvită de elev);
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) – se ridică de la școala gimnazială;
  • fişa medicală a elevului  (de la școala gimnazială).

Calendarul admiterii la liceu – A doua sesiune

Între zilele de 19, 22 și 23 iulie 2019 are loc rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel:

• 23 iulie 2019: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernă/maternă;

• 24 – 25 iulie 2019: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

• 26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

• 24 – 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare; (la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes)

•31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

Anul școlar 2019-2020 începe la 9 septembrie 2019.

About the author: tvind