Raed Arafat a anunțat 14 măsuri pentru îmbunătățirea serviciului 112

Măsurile pe termen scurt, de până la 12 luni

1. Urgentarea implementării sistemului de localizare AML, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului legislativ

Modificările trebuie să vizeze în mod obligatoriu următoarele:

stabilirea unei definiții pentru noul tip de informație de localizare
(informație generată de o funcționalitate nativă a terminalului, nu de
elementele de infrastructură a rețelei de comunicații);
• obligarea
furnizorilorde rețelepublicemobilede telefoniede apermite transmiterea
informațiilor de localizare atât sub formă de SMS/mesaj standardizat,
cât și ca un pachet de date (HTTPS POST), către administratorul SNUAU;

introducerea unei prevederi privind suportarea costului
SMS-ului/mesajului standardizat de localizare cât și a pachetului de
date (HTTPS POST) de localizare de către furnizorii de rețele publice
mobile de telefonie;
• obligația administratorului SNUAU de a utiliza
datele de localizare automată în completarea celor obținute pe baza
informației de localizare primară;
• stabilirea numărului utilizat pentru transmiterea SMS/mesaj standardizat (114);

asigurarea cu prioritate a primirii şi transmiterii către SNUAU, a
mesajelor de localizare asociate unui apel de urgenţă, indiferent de
tipul serviciului folosit de utilizatorul respectiv;
• obligația
operatorilor de telefonie mobilă de a furniza servicii de comunicații
electronice la puncte mobile pentru care plata se realizează în avans
(cartele Prepaid) doar după colectarea datelor de identificare ale
utilizatorului cartelei SIM;
• asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal și gestionarea acestora corespunzătoare în situaţii de urgenţă/de criză.
• temeiul prelucrării datelor cu caracter personal primite pe timpul unui apel de urgență

Bugetul estimativ pentru implementarea acestei măsuri este de 3.392.000 lei cu TVA

2.
Încheierea unui Protocol de colaborare cu Google, testarea şi ulterior
operaţionalizarea soluţiei finale de localizare de tip AML în SNUAU

3.
Reconfigurarea infrastructurii proprii (actualizări software) pentru a
se facilita transmiterea informaţiilor de localizare la nivel național,
atât prin conexiuni de date cât şi prin data SMS/mesaje
standardizate.

4.
Promovarea aplicației ”Apel 112” dezvoltată de Serviciul de
Telecomunicații Speciale, precum și a celorlalte
aplicații/sisteme/platforme care vin în sprijinul populației în situații
de urgență

Soluțiile pe termen mediu, de la 12 luni până la 36 de luni

5.
Continuarea implementării conceptului de dispecerate integrate și
formare continuă a dispecerilor prin adaptarea spațiilor existente, care
permit funcționarea dispeceratelor tuturor agențiilor
specializate
în aceeași locație, și asigurarea infrastructurii de comunicații
șitehnologia informației, la nivelul județelor Argeș, Botoșani, Brăila,
Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași,
Mureș, Sibiu, Suceava și al municipiului București.

6.
Constituirea și încadrarea a două centre de formare (București și
Mureș), în care se vor asigura cursurile pentru formarea formatorilor și
a dispecerilor, în profesia dedicată de ”dispecer unic”
(dispecer de
urgență). Formarea dispecerilor ISU – SMURD – SAJ/SABIF este deja
inițiată și contiună prin programul de formare din cadrul proiectului
Româno – Elvețian” cu denumirea
”Îmbunătățirea calității serviciilor
prespitalicești și spitalicești”. În cadrul acestui proiect au fost
pregătiți 8 formatori, urmând ca, prin ”Programul operațional capital
uman” să fie pregătiți 650 dispeceri din cadrul agențiilor ISU – SMURD –
SAJ/SABIF.

7. Finalizarea implementării proiectului de modernizare a sistemului112

8.
Îmbunătățirea și armonizarea procedurilor de cooperare și gestionare a
apelurilor pentru situații deosebite (precum cea a răpirii de persoane)
și inițierea altor demersuri legislative în funcție de
dificultățile apărute în procesul de dispecerizare, după caz

9.
Implementarea și a altor tehnologii complementare precum parametrii de
timp și de semnal radio, ca si posibilitate de preluare și interpretare
la nivelul SNUAU și al agențiilor de intervenție, manual, pe parcursul
apelului de urgență, cu scopul îmbunătățirii localizării terminalelor
care nu suportă facilități moderne precum AML

10. Pe plan
național, după finalizarea implementării AML/ELS și a noilor sisteme la
nivelul STS, este necesară instituirea unui mecanism de verificare
periodică a acurateței și a gradului de încredere
a informației de
localizare obținută la nivelul sistemului SNUAU, astfel încât să se
poată identifica zone și/sau cazuri în care informația de localizare
este insuficentă/inadecvată pe parametrii menționați pentru o
intervenție eficace, și în continuare să se identifice soluții pentru
ameliorarea acesteia. Astfel, se propune identificarea și adoptarea unui
set de indicatori, calitativi și cantitativi, de evaluare a acurateței
și a gradului de încredere a informației de localizare, care să fie
urmăriți și analizați la nivelul CNC al SNUAU și care să permită
identificarea și evaluarea unor astfel de cazuri
precum și luarea măsurilor adecvate.

Măsurile pe termen lung, de la 36 de luni până la 60 de luni

11.
Extinderea dispeceratelor integrate la nivel regional, prin relocarea
dispeceratelor județene în 20 dispecerate regionale, amplasate în
construcții noi, conectate si dotate corespunzător pe linia
comunicațiilor
și tehnologia informației, eventual edificate prin proiecte cu
finanțare externă, din exercițiul bugetar european 2021 – 2027

12.
Pregătirea/formarea continuă a dispecerilor pentru integrarea
agențiilor specializate de intervenție, concomitent cu adaptarea
curriculum-ului de formare și implementarea formării dispecerilor în
concept integrat.

13. Derularea procesului de integrare a tuturor
agențiilor specializate în dispecerate unice. Pentru realizarea
dezideratului, vor fi urmărite ținte precum:

1. Constituirea și
încadrarea a două noi centre de formare (în total patru centre de
formare la nivel național) care să contribuie la pregătirea dispecerilor
unici (dispeceri de urgență).
2. Modernizarea aplicației de
dispecerizare, prin introducerea posibilității de alertare simultană a
tuturor categoriilor de forțe aparținând agențiilor specializate de
intervenție, sistem implementat,
în prezent, pe resursele care asigură asistență medicală de urgență și acordarea primului ajutor calificat.
3. Analiză constantă asupra oportunității și necesității optimizării numărului de dispecerate integrate la nivel național.

14.
Cadrul legislativ incident sistemului 112 va fi permanent ajustat în
vederea implementării măsurilor ce urmează a fi adoptate la nivelul
Uniunii Europene și în acord cu necesitățile de la nivel național.

Potrivit
raportului, acordul politic privind EECC (Directiva nr.1972/2018
privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice) a
fost realizat în iunie 2018, iar directiva a intrat în vigoare la 20
decembrie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
la 17 decembrie 2018. Statele membre adoptă și publică până la 21
decembrie 2020 actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive, comunică de îndată
Comisiei textul actelor respective și actele respective începând cu 21
decembrie 2020. Conform noilor prevederi ale EECC utilizatorii finali
urmează să aibă acces la serviciile de urgență 112 prin intermediul
serviciilor de comunicații interpersonale. Aceste servicii includ, fără a
se limita, servicii de voce furnizate atât de furnizori de servicii de
telefonie cât și de furnizori de servicii interpersonale de voce peste
internet din categoria Over The Top – OTT (ex. Skype, Whatsapp),
servicii de mesagerie SMS, servicii de mesagerie instant/ comunicație
text în timp real (ex. Telegram), comunicații video. Astfel, ”apelul de
urgență” care, conform Directivei privind Serviciul Universal era
definit ca fiind apel de voce, va fi redefinit prin noțiunea de
”comunicație de urgență” care va acoperitoate serviciile de comunicații
interpersonale care permit un astfel de acces la serviciile de urgență.
De asemenea, pentru a asigura furnizarea uniformă a comunicațiilor de
urgență la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană primește puterea
de a adopta acte delegate ce privesc interoperabilitatea, calitatea,
fiabilitatea și continuitatea comunicațiilor de urgență în Uniune în
materie de soluții privind informațiile de localizare a apelantului,
acces pentru utilizatorii finali cu dizabilități și rutarea către cel
mai adecvat PSAP. Primul astfel de act delegat urmează a fi adoptat până
la data de 21 decembrie 2022[2]. Pe termen lung, sistemul SNUAU va
trebui să acomodeze aceste posibilități.

(sursa: Mediafax)

About the author: tvind