Sediu social: STR. PICTOR THEODOR AMAN NR. 4 BIS, AP. 2, HUNEDOARA, JUD. Hunedoara

Sediu secundar:

  • mun. Hunedoara, str. Furnalelor la Centrul de Afaceri
  • 0722379982
  • tvindhd@gmail.com
  • Persoana contact Radu Bogdan Giurgiu